Tuesday, July 26, 2011

FAEDAH ILMU PENGETAHUAN


Faedah ilmu pengetahuan amatlah banyak. Ini akan dapat diketahui bagi sesiapa yang merasai kelazatannya. Seorang yang berilmu akan dapat bekerja dan mendapatkan rezeki untuk terus hidup. Dia juga dapat berfikir dan mencari jalan untuk menambahkan pendapatannya dan mengembangkannya untuk masa hadapannya.


Manakala dengan ilmunya akan membolehkan dia berupaya mereka cipta alatan-alatan dan membuat mesin-mesin yang diperlukan pada masa kini. Pesawat-pesawat, kapal-kapal dan kereta-kereta dan kesemua kemudahan pengangkutan yang digunakan oleh manusia untuk bergerak dan memindahkan barang-barang adalah hasil daripada usaha orang-orang yang berilmu atau cendekiawan, tanpa ilmu tidak akan dapat manusia pada hari ini untuk terus hidup dengan selesa dan bahagia serta bergerak dari satu tempat ke satu tempat lain dengan begitu mudah.

Tetapi apa yang paling penting daripada Faedah tersebut ialah "Ilmu Agama". Kerana dengan adanya ilmu agama ini manusia akan dapat berakhlak dengan akhlak yang baik dan lebih bersikap tolak ansur dan lebih bersedia untuk sentiasa menolong orang-orang yang lemah. Di Samping merendah diri dalam kehidupannya dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah S.W.T.

No comments:

Post a Comment